Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirmek
 2. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek
 3. Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
 4. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
 5. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek
 6. Gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 7. İlgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak


Genel Yetkinlikler 

 1. Temel mühendislik bilgisi
 2. Bilgiyi pratiğe dönüştürme yeteneği
 3. Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği
 4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
 5. Çözüm yollarını uygulama becerisi
 6. Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği
 7. Uluslararası alanda çalışma yeteneği
Son Güncelleme Tarihi:24.12.2015