Sayılarla Bölümümüz
Öğrenci Sayıları   
I. Öğretim
349
II.Öğretim297
Toplam
646

Öğretim Elemanı Sayısı     

 Profesör DoçentYardımcı Doçent
 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi
Toplam
           6 3704 20

Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020