Program Çıktıları
 1. İşletmecilik bilgilerini uygulayabilme becerisi
 2. Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
 3. İşletmecilik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 5. İşletmecilik alanında gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
 6. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
 7. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 8. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi
 9. Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi
 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
 12. Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi
 13. Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi