Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ELK1001 MATEMATİK I 3 0 4
Aritmetik ve cebirsel işlemler, bir gerçel sayının üssünü ve kökünü hesaplama, denklem ve eşitsizlikler, doğru ve parabol çizme, trigonometrik oranları kullanma, kompleks sayılar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar.
Zorunlu Ders ELK1003 DOĞRU AKIM DEVRELERİ 3 1 5
Elektrikle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, elektrik devresi ve elemanlarının tanıtımı, iş ve güç, DC devre teoremleri, manyetizma.
Zorunlu Ders ELK1005 ÖLÇME TEKNİĞİ 3 1 5
Ölçme ve cihaz ilkeleri, DA ölçmeleri, AA ölçmeleri, güç ve iş (enerji) ölçmeleri, devre elemanları ve parametrelerinin ölçülmesi.
Zorunlu Ders ELK1007 TESİSATA GİRİŞ 3 1 5
Zayıf akım çağırma ve aydınlatma tesisleri, 220 V. kuvvetli akım tesisat devrelerini uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Zorunlu Ders ELK1009 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmekle ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders ELK1002 MATEMATİK II 3 0 4
Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler.
Zorunlu Ders ELK1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 1 3
AutoCAD programının öğrenilmesi, çizim komutlarının öğrenilmesi, elektrik tesisatında kullanılan devre elemanlarının çizimini yapmak, tesisat çizimi yapmak
Zorunlu Ders ELK1006 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 3 1 4
Alternatif akım ve gerilimin tanımı, devre elemanlarının AA da davranışları ve devre çözüm yöntemleri, AA da güç ve enerji, üç fazlı AA sistemleri.
Zorunlu Ders ELK1008 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI 3 1 4
1 fazlı trafoların yapısı ve çalışma ilkeleri, eşdeğer devreleri ve verim hesapları, 3 fazlı transformatörler, yapıları, çalışma ilkeleri, değişik bağlantı gruplarının açıklanması, doğru akım elektrik makinelerinin yapıları, çeşitleri ve çalışma prensipleri, DA makinalarına yolverme ve hız kontrolleri.
Zorunlu Ders ELK1010 TEMEL ELEKTRONİK 2 1 4
Kısa atom bilgisi, P ve N tipi maddenin oluşumu ve özelliği, diyotlar, yapıları, çeşitleri ve sağlamlık kontrolleri, transistörler yapıları ve çeşitleri, sağlamlık kontrolleri.
Zorunlu Ders ELK1012 SAYISAL ELEKTRONİK 2 0 4
Dijital kavramlar, sayı sistemleri, mantık devreleri, Boolen ifadeleri, bileşimsel devreler, mantık devreleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ELK2001 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-I 1 1 3
Uygulama projesi tasarımı, fizibilite çalışması, projeyi uygulama ve sunma.
Zorunlu Ders ELK2003 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA 3 1 4
Aydınlatma projesinin ön çalışması, aydınlatma tesisat planının ve eklerinin hazırlanarak dosya haline getirilmesi. Kuvvet projesinin ön çalışması, kuvvet tesisat planının ve eklerinin hazırlanarak dosya haline getirilmesi.
Zorunlu Ders ELK2005 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ 2 2 4
Kumanda giriş ve çıkış elemanları, zaman ve koruma röleleri, elektrik motorlarına çeşitli yolverme ve kumanda devreleri.
Seçmeli Ders ELK2011 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 2 0 3
Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemleri, elektrik santralleri, çeşitleri, yapıları, çalışma prensipleri.
Seçmeli Ders ELK2013 EV CİHAZLARI 2 1 3
Evlerde günlük yaşantıda kullanılan cihazlar ve yapıları, çalışma prensipleri, cihazlarda meydana gelebilecek arızalar, arıza tespiti ve bu arızaların onarımı.
Seçmeli Ders ELK2015 İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 3
İşletmenin temel kavramları, işletmelerin amaçları ve işlevleri, işletmelerin sınıflandırılmaları, işletmelerde büyüme kavramı ve başarı ölçütleri, işletmelerde yönetim.
Seçmeli Ders ELK2017 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 3 0 3
Güç yarı iletkenleri, çeşitleri, yapıları ve karakteristikleri, güç konvertörleri, doğrultma devreleri.
Seçmeli Ders ELK2019 MESLEK ETİĞİ 3 0 3
Meslek etiği, tanımı ve bu konudaki yeterliklerinin kazandırılması.
Seçmeli Ders ELK2021 ARIZA ANALİZİ 3 0 3
Arızalı bir cihaz veya ünitede arıza analizi yapma ve arızayı belirleme.
Seçmeli Ders ELK2023 ÇEVRE KORUMA 3 0 3
Çevre ve insan sağlığını tehdit eden faktörler, bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ve bu tehlikelerden korunma kuralları.
Seçmeli Ders ELK2025 HİDROLİK VE PNÖMATİK 3 0 3
Hidroliğin temel kuralları, hidrolik elemanlar ve devreler. Pnomatiğin temel kuralları, pnomatik elemanlar ve devreler.
Seçmeli Ders ELK2027 ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ 3 0 3
Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlar, AG şebeke tipleri ve koruma önlemleri, elektrik tesisat teknolojisi ve uygulamaları.
Seçmeli Ders ELK2029 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR 3 0 3
3 fazlı asenkron motorların yapıları, özellikleri, çalışma prensipleri, eşdeğer devreleri, boşta çalışma, kısa devre deneyi ve yükte çalışma, verim hesapları. Senkron generatörlerin ve senkron motorların yapıları, özellikleri, çalışma prensipleri, senkron makinalarda omik, endüktif ve kapasitif yükler, paralel bağlama, yol verme.
Staj Dersi ELK2031 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders ELK2033 ÖZEL TESİSAT 2 1 3
Seçmeli Ders ELK2037 KARİYER PLANLAMA 2 0 3
Kariyer tanımı, kariyer planlama süreci aşamaları ve özellikleri, Çalışma alanları, Doğru ve etkili iletişim becerileri, Özgeçmiş, Yurt içi ve yurt dışı kariyer olanakları, Kariyer merkezleri, Yetenek kapısı, Kariyere destek sağlayabilecek birimler, Ulusal ve uluslararası değişim programları
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ELK2002 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-II 1 1 3
Uygulama projesi tasarımı, fizibilite çalışması, projeyi uygulama ve sunma.
Zorunlu Ders ELK2004 SARIM TEKNİĞİ 3 1 4
Elektrik makinalarında malzeme teknolojisi, AA makinalarının sarımları, DA. makinalarının sarımları, üniversal motorların sarımları.
Zorunlu Ders ELK2006 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 2 2 4
PLC'lerin temel ilkeleri, programlanmaları, PLC'lerin karşılaştırılmaları, endüstriyel uygulamalar.
Seçmeli Ders ELK2010 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR 3 0 3
1 fazlı asenkron motorlar, yapıları ve özellikleri, çalışma prensipleri, gölge kutuplu motorlar, relüktans motorlar, repülsiyon motorlar, adım (step) motorlar ve üniversal motorlar yapıları, özellikleri ve çalışma prensipleri.
Seçmeli Ders ELK2012 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIM 3 0 3
Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında kullanılan şebekeler ve özellikleri, iletim ve dağıtımda kullanılan elemanlar, yapıları, özellikleri ve çalışma prensipleri, YG-OG-AG iletimin özellikleri.
Seçmeli Ders ELK2014 PANO TASARIM VE MONTAJI 2 1 3
Aydınlatma ve kuvvet tesislerinde çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kullanılan pano ve tabloların dizaynı ve montajı.
Seçmeli Ders ELK2016 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite ve kalite kavramları, kalite güvence ve standartlar, standardizasyon.
Seçmeli Ders ELK2018 İLETİŞİM 3 0 3
İletişimin tarifi ve çeşitleri, iletişimin önemi ve günlük yaşamdaki yeri, sözlü iletişim, yazılı iletişim, meslek hayatında iletişim, günlük yaşamda iletişim, teknolojik araçlarla iletişim.
Seçmeli Ders ELK2020 SENSÖRLER VE TRANDÜSERLER 2 1 3
Algılayıcılar, transdüserler, sıcaklık, hareket, basınç, ışık, duman, seviye sensörleri, yapıları ve özellikleri, opto elektronik tekniği.
Seçmeli Ders ELK2022 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 3
Seçmeli Ders ELK2024 SOĞUTMA TEKNİĞİ 3 0 3
Tek kapılı, çift kapılı, no-frost ve derin donduruculu ev tipi buzdolapları ve ticari buzdolapları, yapıları, çalışmaları, bu sistemlerde meydana gelebilecek arızalar ve bu arızaların giderilmesi. Klimalar, yapıları, çalışma sistemleri, bu sistemlerde meydana gelebilecek arızalar ve bu arızaların giderilmesi.
Seçmeli Ders ELK2026 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II 3 0 3
İnvertör devreleri, frekans dönüştürücüler, konvertörler.
Seçmeli Ders ELK2028 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 3 0 3
Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekeleri, havai hatlar ve kablolar, iletim ve dağıtımda anahtarlama elemanları, nakil hatlarında buz ve rüzgar yükleri, simetrik ve asimetrik sistemler, sehim (fleş-salgı), yüksek gerilimde koruma elemanları.
Seçmeli Ders ELK2030 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 2 1 3
Staj Dersi ELK2032 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4