Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
 1. Mesleğe özgü ölçü aletlerini tanıma ve kullanabilme.
 2. Mesleğe özgü bilgisayar programları kullanabilme.
 3. Otomatik kumanda ile elektrik motorlarını çalıştırma.
 4. PLC ile motor yolverme devreleri kurma.
 5. Elektrik tesisat projeleri okuma, çizme ve uygulama.
 6. Elektrikli ev aletlerinde arıza bulma, bakım ve onarımı.
 7. Elektrik makinalarını ve karakteristiklerini tanıma.
 8. Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtım aşamalarını öğrenme.
 9. Elektrik makinalarının sarımlarını uygulama.
 10. Elektrik tesisatlarının çeşitlerini uygulama.
 11. Ekip çalışması alışkanlığını kavratma ve öğrencilerdeki sorumluluk duygusunu geliştirme.


Genel Yetkinlikler

 1. Öğrencilere Elektrik mesleğinin her alanında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak, piyasada iş bulma imkanını sağlamak.
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023