Program Çıktıları
PÇ1:Üst düzey dersler ve uygulama araçları ile destekleyerek, öğrencinin genel veya meslek liselerinde kazandığı yeterliliğe bağlı olarak; yüksekokul seviyesindeki bilgi ve becerileri öğrencilere benimsetmek ve alanındaki temel kavramları öğretmek.

PÇ2:Mesleki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisini ve bilincini kazandırmak.

PÇ3:Elektrik ve Elektronik konularındaki pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri fiziksel ve bilişsel becerileri kullanarak, pratik uygulama yapma becerisi kazandırmak.

PÇ4:Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulama, bireysel davranma ve risk alma becerisine sahip olma yeteneği kazandırmak.

PÇ5:Elektrik ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek; işletmelerde gerekli gözlemleme, planlama ve denetimleri yaparak; işletmelerin gelişmesine katkıda bulunma konusunda bakış açısı kazandırmak.

PÇ6:Takım veya ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazandırmak.

PÇ7:Elektrik ve Elektronik konularında öğrencilere sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıma yeteneğini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.

PÇ8:Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazandırmak.

PÇ9:Elektrik ile ilgili temel kavramları öğretmek, elektrik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanları uygun devrelerde kullanma becerisi kazandırmak.

PÇ10:Elektrik alanında ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayarak ortaya koyma ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisini kazandırmak.

PÇ11:Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanma becerisi ve yeteneği kazandırmak.

PÇ12:Elektrik ve Elektronik alanındaki araç, gereç ve ölçü aletlerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırmak.

PÇ13:İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma, kalite ve standartlar konusunda bilgi ve bilinç kazandırmak.

PÇ14:İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisini kazandırmak.

PÇ15:Zayıf akım, 220 V. ve 380 V. ile çalışan çağırma, aydınlatma ve kuvvet ile ilgili elektrik tesisatlarını yapma becerisi kazandırmak.

PÇ16:Sensörler, transduserler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi kazandırmak.

PÇ17:Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerek el, gerekse bilgisayar desteği ile gerçekleştirme ve bunları uygulama becerisi kazandırmak.

PÇ18:Analog Elektronik, Güç Elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel ilkelerini ve tasarım yapma becerisi kazandırmak.

PÇ19:Elektrikli ev aletlerinin bakım ve onarımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

PÇ20:PLC ile elektrik motorlarına yol verme becerisi kazandırmak.

PÇ21:Otomatik kumanda ile, elektrik motorlarına çeşitli şekillerde yol verme becerisi kazandırmak.

PÇ22:Elektrik makinalarının sarımlarını yapabilme becerisini kazandırmak.

PÇ23:Enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve enerji nakil hatları ile ilgili (AG-OG-YG tesisleri) bilgi ve beceriler kazandırmak.
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023