Genel Bilgi

Genel Bilgi 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,  Elektrik ve Enerji Bölümü, Yükseköğretim Kurulu’nun 1916-012232 sayılı yazısı ile 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ön lisans öğrencisi alarak faaliyetine başlamıştır.

Elektrik Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir dönemlik AKTS değeri, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz akademik kadrosu 4 Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır.

Programda, önlisans öğrencileri ilk yılı   İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Tesisata Giriş, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Trafo ve Doğru Akım Makineleri, Temel Elektronik, Sayısal Elektronik, Doğru Akım Devreleri, Alternatif Akım Devreleri, Ölçme Tekniği dersleri ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta Bilgisayar Destekli Tasarım, Sistem Analizi ve Tasarımı, Sarım Tekniği, Elektromekanik Kumanda Sistemleri, Elektrik Enerji Santralleri, Sözleşme Keşif ve Planlama gibi zorunlu dersleri ve ilgi alanlarına göre ilgili seçmeli dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan Elektrik Teknikeri olarak mezun olurlar. 

Amaç ve Hedefler 

Amaç:
Bölümümüz kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere mesleki açıdan donanımlı, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, endüstride kullanılan elektrik makineleri ve sarımları, otomatik kumanda devreleri, programlanabilir cihazlar, kumanda devreleri ve programlanabilir cihazlar ile motorlara çeşitli şekillerde yol verme unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, elektrik tesisat projelerini çizebilen, okuyabilen ve yapabilen Elektrik Teknikerleri yetiştirmektedir. Laboratuvar imkanlarımız ile öğrencilerin dersleri uygulamalı olarak pekiştirme imkanı sağlanmaktadır. 

Hedef:
Bölümümüzün hedefi, teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen teknikerler yetiştirmektir.

Bu genel hedeflerin yanında Elektrik Programı emniyet ve iş güvenliği oluşturarak, bunları aynı seviyede ekibine aktarabilen, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, mesleğinde bilgisayar kullanabilen, teknik çizimleri ve mesleki şemaları okuyarak yorumlayabilen, üst birimlerden aldığı talimatları anlayabilen, yorumlayabilen, alt birimlere aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, ileri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapabilen ve alt birimlere aktarabilen, takım çalışması yapabilen, sorumluluk ve risk alabilen, sözlü-yazılı ve teknik iletişim kurabilen, karar verebilen, ihtiyaç analizi yapabilen, problem çözebilen, rapor yazabilen, kendi işini kurabilen, ekipmanları kullanabilen, bakım ve onarımını yapabilen, kayıtları tutabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Ayrıca; bölümümüz, toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ELEKTRİK TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.

Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Ön Lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları 
Türk öğrenciler, Elektrik Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YKS puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirilir. Ayrıca öğrencilerin Sınavsız Geçiş Sistemine göre; ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel : 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web : http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir. 

Program Profili 

Elektrik ve Enerji Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni teknolojik gelişmelere de kolayca uyarlanması sağlanmıştır.

Elektrik ve Enerji Bölümü ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.

Ayrıca alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme yeteneklerini öğrencilere kazandırır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 5 – Mühendislik, Üretim ve Yapı

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Kategorisi (Profili): 21, Alt Kategorisi: 214 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi 

Eğitim Öğretim Metodları 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Elektrik Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler 

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Laboratuvar
Ödev
Proje Hazırlama
Staj
Teknik Gezi
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Bu bölümden mezun olanlar ELEKTRİK TEKNİKERİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler serbest Elektrik Teknikeri olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumlarda, tekniker olarak da çalışabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler 

Elektrik Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için;

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.
· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca Endüstriye Dayalı Staj uygulamasının tamamlanması zorunludur.

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi 

Elektrik Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

· Ara Sınav
· Genel Sınavı
· Telafi Sınavı
· Ödev Değerlendirme
· Bilgisayarla Sunum Yapma
· Uygulama 

Sınavlar: 

Öğrencilerin, Elektrik Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme: 

Bir öğrencinin başarısı, her ders için tanımlanan ve her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel sınav için) ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz. 

Mezuniyet Koşulları 

Bir öğrencinin Elektrik Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak ve  4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca Endüstriye Dayalı Staj uygulamasının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı Ön Lisans Programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:19.01.2024