Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - MOBİLYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders MOB1001 FIZIK 3 0 4
Fizik bilimine genel bakış, Maddenin yapısı, Temel kavramlar, Fizikte ölçme yöntemleri, Birim sistemleri, Boyut Analizi ve örnekler, Anlamlı rakamlar, Kuvvet ve alan kavramı vektör işlemleri
Zorunlu Ders MOB1003 MESLEKI MATEMATIK I 4 0 4
Doğal ve gerçek sayılar fonksiyonlar polinomlar denklemler trigometri karmaşık sayılar vektörler
Zorunlu Ders MOB1005 TEKNİK RESİM 2 0 3
Teknik resmin tanımı ve amacı. İzdüşüm ve çeşitleri, noktanın izdüşümü, doğruların izdüşümü, tam boy ve açılarının bulunması, kesişen ve aykırı doğruların izdüşümü, düzlemlerin izdüşümü ve gerçek boylarının bulunması. Geometrik cisimlerin temel açınım prensipleri, cisimlerin doğru ve düzlemlerle kesişmesi, delme noktaları, arakesitlerin bulunması ve açınımlarının çizimi.
Zorunlu Ders MOB1007 MOBİLYA İMALATINDA TEMEL İŞLEMLER 2 2 4
Mobilya üretiminde mobilya parçalarının kesme, rendeleme, delik delme, yüzey kenar şekillendirme ve yüzey kaplama gibi temel işlemlerinin yapılmasıdır.
Zorunlu Ders MOB1009 MASİF MOBİLYA 1 2 4
Masif Mobilya üretiminde eğmeçli parçaların üretimi, mobilyaları oluşturan parçaların birleştirilmesi ve montajının standartlara uygun bir şekilde yapılması.
Zorunlu Ders MOB1011 ERGONOMİ 2 0 4
Mobilya tasarımında ergonomi kurallarının üretilen ürün, çalışılan tezgah ve makinelere uygulaması. Ergonomi kurallarına bağlı çevre koşulları oluşturmaktır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders MOB1002 MESLEKİ MATEMATİK II 4 0 4
sayılar olasılık hesaplamaları matrisler
Zorunlu Ders MOB1004 MESLEK RESİM I 2 0 3
Mobilya çizimi yapabilecek ve temel konstrüksiyonları kullanabileceği tekil mobilya üretim resimlerini çizebilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Zorunlu Ders MOB1006 AHŞAP LEVHA ÜRETİMİ 3 1 6
Levhalar, Yonga levhalar, Melamin kaplı yonga levhalar, kontrplaklar, OSB, Laminatlar.
Zorunlu Ders MOB1008 PANEL MOBİLYA İMALATI 2 2 5
Panel mobilya imalatını gerçekleşticek üretim süreci ve panel mobilya imalatında kullanılan teknolojiler.
Zorunlu Ders MOB1010 YAPAY LEVHA ÜRETİMİ 2 0 5
Mobilya endüstrisinde kullanılan yapay levhaların üretim metodları ve kullanım yerleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MOB2001 MESLEK RESİM II 2 0 2
Grup mobilyatasarımı ve net resim, kesit ve detaylarını ve perspektifler çizebilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Zorunlu Ders MOB2003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I 3 0 2
Bu ders ile öğrencilerin CNC tezgahlarını programlama, CAM programları ile model hazırlama ve CAM programlarını kullanabilmesi amaçlanmıştır.
Zorunlu Ders MOB2005 MEKAN DONATI I 3 1 3
Yer döşemeleri, duvar kaplamaları ve tavan kaplamaları gibi mekan donatı elemanlarının mekana uygun olarak yapılması amaçlanır.
Zorunlu Ders MOB2007 AHŞAP SÜSLEME TEKNİKLERİ I 3 0 3
Klasik mobilya imalatında kullanılan temel süsleme motiflerinin yapımıdır.
Seçmeli Ders MOB2009 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ I 3 0 4
Ürünün dekoratif işlemler ile değerinin arttırılması ve endüstriyel makineleri kullanarak üst yüzey işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanır.
Seçmeli Ders MOB2011 DÖŞEME YAPIMI 3 0 4
Mobilya döşeme yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve makineleri kullanma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2013 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I 3 0 4
Bu ders ile öğrencilerin ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını, temel çizim komutlarını, düzenleme komutlarını, ölçülendirme komutlarını kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2017 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3 0 4
Uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2019 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2021 ÇEVRE KORUMA 3 0 4
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Seçmeli Ders MOB2023 İLK YARDIM 3 0 4
İlk yardım eğitiminin önemi, İlk yardımın ilkeleri, suni solunum yöntemleri, kalp masajı, kanamalarda ilk yardım, kazazedenin kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders MOB2025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 4
Kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır
Seçmeli Ders MOB2029 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Staj Dersi MOB2051 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM 0 0 4
30 iş günü staj yapılır.
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MOB2002 MEKAN PROJESİ ÇİZİMİ 2 0 2
mekanlardan röleve alarak projelerini ve ürün resimlerini çizebilecek ve proje maliyetini hesaplanabilmesidir.
Zorunlu Ders MOB2004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II 3 0 2
Bu ders ile öğrencilerin CNC tezgahları işe hazırlayabilecek ve CNC tezgahlarda üretim yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Zorunlu Ders MOB2006 MEKAN DONATI II 2 0 3
Yer döşemeleri, duvar kaplamaları ve tavan kaplamaları gibi mekan donatı elemanlarının mekana uygun olarak yapılması amaçlanır
Zorunlu Ders MOB2008 AHŞAP SÜSLEME TEKNİKLERİ II 1 1 3
Klasik mobilyalarda oyma, kakma vb süsleme işlemleri yapmak.
Seçmeli Ders MOB2010 DIŞ MEKAN MOBİLYALARI 2 1 4
dış mekan mobilyalarını üretebilecek ve olumsuz çevre şartlarına karşı yaptığı ürünün dayanımını artıracak önlemleri alabilecektir
Seçmeli Ders MOB2012 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ II 3 0 4
Ürünün dekoratif işlemler ile değerinin arttırılması ve endüstriyel makineleri kullanarak üst yüzey işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanır.
Seçmeli Ders MOB2014 ÜRETİM YÖNETİMİ 3 0 4
işletmede üretimde standart zamanları belirleyecek, üretim metotları geliştirebilecek ve bunlara göre iş dağılımı ve görevlendirmeler yapabilecektir.
Seçmeli Ders MOB2016 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II 3 0 4
Katı modelleme ve yüzey modelleme yapabilecek, mekan oluşturabilecek ve model ve mekanın teknik çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 4
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Seçmeli Ders MOB2020 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MOB2022 İLETİŞİM 3 0 4
Sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Seçmeli Ders MOB2024 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 3 0 4
Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir
Staj Dersi MOB2052 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖGRETİM 0 0 4
30 iş günü staj yapılır.