Hedefleri
  1. Piyasa koşullarını gerektirdiği donanıma sahip tekniker yetiştirmek.
  2. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma çözüm üretme yeteneklerinin geliştirilmesi
  3. Tek başına proje hazırlayabilme , imalata dönüştürebilme kapasitesi kazandırma
  4. Teknolojil gelişmeleri izleyebilme, gerektiğinde kullanılabilme
  5. Mevcut işini geliştirebilme
  6. İş disiplini, zaman yönetimi, verimlilik konusunda gelişim sağlama
  7. Kişisel gelişime önem verme, mesleki, sosyal gelişimi gerçekleştirme
Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023