Eğitim Amaçları

Eğitim Amaçları 

  1. Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeleri
  2. Raylı Sistemler Makine Programı ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeleri
  3. Raylı Sistemler Makine Programı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeleri
  4. Raylı Sistemler Makine Programı ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilme ve kullanabilmeleri
  5. Raylı Sistemler Makine Programının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri
  6. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmeleri
  7. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeleri
  8. Mesleki özgüven sahibi olabilmeleri
  9. Ekip çalışmasında uyumlu çalışabilme becerisi kazandırma
Son Güncelleme Tarihi:07.12.2016