Hedefleri

  1. Öğrencilere tasarım ve uygulama becerileri ile birlikte analitik düşünme yeteneği kazandırılması
  2. Eğitim ve öğretim programının ve müfredatının sürekli olarak güncelleştirilerek eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesi
  3. Öğrencilere Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğinin kazandırılması
  4. Bilimsel düşünme ve araştırma yeteneğinin geliştirilmesi
  5. Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Raylı Sistemler MakineTeknolojisi ile ilgili süreci/ süreçleri planlayabilme
  6. Öğrencilere bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme becerisinin kazandırılması
  7. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme
  8. Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme
  9. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ile ilgili farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilme/sunabilme
Son Güncelleme Tarihi:07.12.2016