Yayınlar

Bölüm Öğretim Elemanları Tarafından Yapılan Yayınlar 

Öğr. Gör. Mustafa AKKAYA

Synthesis and Characterization of Cu(II), Cd(II) and Hg(II) Complexes with Schiff Bases

İBRAHİM DEMIR, MUSTAFA AKKAYA, MEVLUT BAYRAKCI, ALİ İHSAN PEKACAR, 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:19 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Detemination of Pka values of some vic-dioximes in non-apueous media

MEHMET TUNÇEL, MUSTAFA AKKAYA, MUSTAFA UÇAN, ALİ İHSAN PEKACAR, 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:23 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

DEĞİŞİK NAFTİLGLİOKSİMLERİN SUSUZ ORTAMDAKİ ASİTLİK SABİTLERİNİ TAYİNİ

Mustafa AKKAYA, Ali İhsan PEKACAR, 2000
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

1.2.FENİLİMİNO-İZONİTROZO-2-ASETİLNAFTALİNİN ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU

Selma UÇAN, İbrahim DEMİR, Mustafa UÇAN, Mustafa AKKAYA, 2004
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

1,2-BİS(İSONİTROSO-P-METOLSİ FENİL KETİMİN)ETAN ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

İbrahim DEMİR, Selma Y UÇAN, Mustafa AKKAYA, A İhsan PEKACAR, 2004
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:
Son Güncelleme Tarihi:26.01.2023