Fakültemizde Düzenlenen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Eğitimi

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine dahil edilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü birimince Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci ve Eylem Planlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili eğitim Fakültemizde icra edilmiştir.