Hedefleri

Diş Hekimliği Eğitiminin Genel Amaçları

Amacımız, bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, üretkenliği teşvik eden, sürekli öğrenmeyi benimseyen, etik değerlere saygı gösteren, iletişim ve empati becerilerini geliştiren, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın ve liderlik niteliklerine sahip hekimler yetiştirmek. Ayrıca, lisans ve uzmanlık düzeyinde yüksek mesleki bilgi ve yeteneklere sahip diş hekimleri, uzman diş hekimleri ve akademisyenler yetiştirerek, araştırma ve öğretim faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek için gerekli altyapı ve ekipmanla donatılmış bir kurum olmaktır.


Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Genel Amaçları

İnsanların sağlığını ve toplumun genel sağlığını korumak amacıyla, güncel tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak, etik değerlere bağlı, bilimsel temellere dayalı, çağdaş standartlara uygun bir şekilde hizmet sunarak, hasta haklarını ve güvenliğini ön planda tutarak, kriz durumlarında dahi kesintisiz olarak yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz.

Araştırma Alanlarının Genel Amacı

Ülkemizdeki ve bölgemizdeki sağlık sorunlarına odaklanarak, sağlık ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik etik ve bilimsel çalışmalar yaparak, sağlık sorunlarının anlaşılması ve çözümü konusunda evrensel bilgiye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenim Hedefleri

HEDEF 1.1: Eğitimde etkili öğrenme yöntemlerinin daha yaygın bir şekilde uygulanması.

HEDEF 1.2: Mezuniyet öncesi Diş Hekimliği Ulusal Temel Eğitim Programı (DUÇEP) kapsamındaki eğitim programının güncel ve güncel tutulması.

HEDEF 1.3: Ders müfredatının, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS), temel tıp bilimleri ve klinik bilimlere uygun bir şekilde güncellenmesi.

HEDEF 1.4: Eğitim programının oluşturulmasında toplumun sağlık sorunlarının öncelikli bir şekilde göz önünde bulundurulması.

HEDEF 1.5: Öğrencilerin teorik ve pratik becerilerini kazanabilmeleri için yeterli sayıda klinik uygulama fırsatları sağlamak.

HEDEF 1.6: Öğrencilere, ileri teknolojilerle donatılmış klinik uygulama alanları ve laboratuvarlar sunarak diş hekimliği alanındaki yetkinliklerini kazandırmak.

HEDEF 1.7: Diş hekimliği eğitim programını liderlik, takım çalışması, etkili iletişim, risk yönetimi, etik kurallar ve davranışlara saygı göstererek uygulanabilir hale getirmek.

HEDEF 1.8: Sürekli değerlendirilen ve geliştirilen dinamik bir diş hekimliği eğitim programı oluşturarak eğitim-öğretim deneyimini zenginleştirmek.

Son Güncelleme Tarihi:03.11.2023