Misyon/Vizyon

MİSYON

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak misyonumuz girişimci, yenilikçi, çağımız teknolojisi ile uyumlu, donanımlı, mesleki  akademik değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan, hasta haklarına saygılı, hasta tedavi hizmetlerini ekip ruhu içerisinde gerçekleştiren diş hekimleri ve akademisyenleri yetiştirmek bölge halkımıza en üst düzeyde  koruyucu, tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır.

 

VİZYON

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak vizyonumuz ileri teknolojiyi kullanan,  bilimsel çalışmalarda üretken, gelişmeleri takip eden, diş hekimliği eğitim araştırma ve hasta bakım hizmetlerinde öncelikle Niğde ve Türkiye için sonra Uluslararası düzeyde kaliteli, verimli tercih edilen bir fakülte olmaktır.

 

Hedefler ve Değerler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünün belirlediği misyon, vizyon ve temel değerlere uyumlu olarak, yürüttüğü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde;

  • Evrensel ve etik değerlere uyan,

  • Bilgiyi kullanan,

  • Yeni bilgiler üretebilen,

  • Araştırıcı,

  • Sorgulayıcı,

  • Çözümleyici düşünce yapısında ve içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunabilen,

  • Rekabetçi şartların ve bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu koşullarda kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış yetkin Diş Hekimleri yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi:29.07.2022