Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Öğretilen yabancı dili anlayabilme ve yorumlayabilme
2. Öğretilen yabancı dilde sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme
3. Kendi anabilim dalında profesyonel olarak edebi ve teknik alanlarda çeviri yapabilme
4. Kendi dilinde veya ikinci bir dilde yayınlanmış makaleleri okuyup eleştiri yapabilme
5. Elde ettiği yabancı dil bilgisini her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilme ve bu sayede kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlama


Genel Yetkinlikler

1. Dil ve edebiyat alanına ilişkin temel bilgi
2. Yabancı dil öğretimine ilişkin temel bilgi
3. Disiplinlerarası takımlarla çalışma becerisi
4. Bilgiyi uygulamaya dönüştürme becerisi
5. Çözüm yollarını uygulama becerisi


Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020