GZFT Analizi

Güçlü Yanlar 
1. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün Kapadokya gibi yıl boyunca turizmde aktif bir bölgede bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bünyesinde yer alması
2.Küreselleşme sürecinde batı kültürünü ve dilini ulusal alanda yöre insanına tanıtması ve kültürlerarası zenginliğe ve hoşgörüye olumlu katkılarda bulunması
3.Her sektörde ihtiyaç duyulacak profesyonel anlamda ileri düzey yabancı dil bilgisine sahip elamanlar yetiştirmesi
4. Mezunlarının rahatlıkla iş bulabiliyor olması
5.Öğrenci alımına geçilmesi planlanan, programı günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ve disiplinlerarası çalışmaları destekleyecek şekilde oluşturulmakta olan bir bölüm olması
6.Güncel bilgi donanımına sahip genç, dinamik bir öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilere çağdaş bir eğitim anlayışıyla yaklaşım gösterilebilecek olması

Zayıf Yanlar 
1. Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki mevcut öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrosunun sayıca yetersiz olması
2.Bölümün ihtiyaç duyduğu doktoralı eleman sayısının yurt genelinde sayıca az olması

Fırsatlar 
1. Yeterli sayıda öğretim üyesi ve elemanları bulunması halinde lisans ve lisansüstü programlarının açılabilecek olması
2.Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek doktoralı öğretim elemanının mevcut olması
3.Bölüm içerisinde çalışma huzurunun ve çalışma barışının olması
4.Sosyal açıdan diğer bölümlerle iletişiminin ve saygınlığının olması
5.Yurt dışındaki üniversitelerle bağlantı kurarak işbirliği yapabilecek kapasiteye sahip olması

Tehditler 
1. Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması
2.Bölümün halen öğrenci alımına ve eğitim-öğretime geçmemiş olması.Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020