Eğitim Amaçları

1. Öğrencilerin ileri düzeyde yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmalarını sağlamak.
2. Edebiyat ve kültür temelinde öğrencilere kültürlerarası ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak.
3. Öğrencilere edebi metinlerden yola çıkarak yabancı dilde metin çözümleyebilme, özetleyebilme ve bunları aktarabilme gibi becerileri kazandırmak.
4. Edebiyat ve kültür alanlarında özgüvenli, tarafsız ve özgün, toplumla ve kendisiyle barışık, aynı zamanda da topluma faydalı bireyler yetiştirmek.
5. Metinlerarası incelemelerde öğrencinin okuduğu metni tek yönlü değil tüm boyutlarıyla ve farklı bakış açılarıyla edebiyat teorilerini kullanarak         eleştirebilmesini sağlamak ve öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandırmak.
6. Batı dünyasındaki sosyal ve politik yapılanmayı tarihsel gelişmeleriyle takip edebilme ve aynı zamanda düşünce ve sanat dünyasındaki gelişmeleri yabancı dilde takip edebilme yetisine sahip öğrenciler yetiştirmek. 


Son Güncelleme Tarihi:14.01.2020