Program Değerlendirme Ölçütleri
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Değerlendirme Ölçütleri

1. İngiliz Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar olan gelişimini ve tarihçesini bilme.
2. Batı edebiyatı, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramları ve bilgiyi açıklayabilme.
3. Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olma,
4. İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilme ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanma
5. İngiliz dilinin, İngiliz edebiyatının ve İngiliz kültürünün disiplinler arasındaki önemini kavrayabilme ve edinilen bilgileri ortak çalışmalarda uygulayabilme.
6. İngiliz kültürü ile ilgili genel bilgilere sahip olma, kültürel öğeleri tanıyabilme.
7. İngilizceyi teorik ve pratik olarak çağdaş teknik ile kullanabilme ve aktarabilme.
8. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahip olma.
9. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri İngilizce olarak izleyebilme ve yorumlayabilme.
10. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplayabilme.
11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
12. Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılığa ve estetiğe sahip olma.
13. Ulusal ve Uluslararası yayınları İngilizce olarak okuma, anlama ve analiz etme.
14. Küreselleşme, kentleşme, iklim değişikliği, kirlilik gibi güncel çevre sorunlarını takip edebilme ve doğaya ve hayvanlara duyarlı olabilme.
15. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirme.
Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020