Beceri ve Yetkinlikler


Bölüme Özgü Yeterlilikler: 

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesi sahibi olarak “Coğrafyacı” unvanına sahip olurlar. 

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler:

Mesleğe yönelik sorunları çözebilme
Disiplinler arası iş birliği içinde bulunması
Mesleğe ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazanılması


Bölümümüz, 3 Coğrafya Bölümü Dersliği, 1 Kartografya Dersliği, 1 CBS Dersliği, 1 Coğrafya Araştırmaları Laboratuvarı, 1 Teknik Ölçüm Çalışmaları Dersliği ile 1 Kartoğrafya Odası, 1 Harita Çizim Odası, 1 CBS ve Uzaktan Algılama Odası, 1 Proje Odası olarak düzenlenmiş birimlerden meydana gelir.

Öğrencilerimiz Eğitim ve Öğretim dönemlerinde gerçekleştirilen bilimsel, eğitim amaçlı teknik arazi çalışmaları ile ileride meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü araç ve gereci kullanabilecek şekilde düzenlenmiş tam donanımlı laboratuvar imkanlarına sahiptirler.

Son Güncelleme Tarihi:18.08.2020