Projeler

Bölümümüz öğretim elemanlarının yürütücülüğünü yaptığı projeler

Destekleyen Kuruluş

Yürütücü

Proje Adı

Başlama Yılı

Bitiş Yılı

TUBİTAK-3001

Prof. Dr. Türkan B. ALTIN

Bor Ovası'nda (Niğde) Pleistosen'den Holosen'e Kadar Meydana Gelen İklimsel Değişiklikler

Proje No:116Y498

2018

2020

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Prof. Dr. Türkan B. ALTIN

Seyhan, Ceyhan ve Tarsus Havzalarında Aylık Ortalama Akım ve Yağış Miktarlarında Gözlenen Uzun Dönemli Eğilimler

2017

2019

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Prof. Dr. Türkan B. ALTIN

Yeşilırmak Nehri Havzası Yukarı Mecrasında Akarsu Ağının Morfolojik Evrimi ile Tektonizma Arasındaki İlişki

2013

2015

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

İç Anadolu Bölgesinde (Nevşehir-Niğde-Aksaray- Ereğli-Konya arasında) Volkanik Şekillerin Arazi Kullanımı ve

Yerleşim Alanlarına Etkisinin Sayısal Modellemeleri

2016

2018

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Tuz Gölü Fayı güneydoğu segmentinin atım miktarının belirlenmesi

2017

2019

TUBİTAK 3001

Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Batı ve Orta Toroslar’da dolinlerin dağılışı, fiziksel özellikleri ve karstik ayrışma hızının belirlenmesi

2016

2018

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞENER

Kapadokya Jeotermal Provensi İçerisindeki Altere Kayaçların Yaşlandırılması ve Jeotermal İlişkisi

2016

2019

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Dr. Öğr. Üyesi Suk Keyong KANG

Niğde Şehrindeki Atık Bitkisel Yağ Potansiyelinin Araştırılması ve Mekânsal Analizi

Proje No: SOB 2017/07-BAGEP

2017

Devam ediyorBölümümüz öğretim elemanlarının araştırmacı olarak yer aldığı projeler


Destekleyen kuruluş

Yürütücü ve Üniversitesi

Araştırmacı

Proje adı

Başlama Yılı

Bitiş Yılı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah HACAR

(Hitit Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

“Niğde İli, Çamardı, Ulukışla ve Bor İlçeleri Dağlık Alan Yüzey Araştırması”

2017

2018

TUBİTAK-2019

Prof. Dr. Nathalie Fagel

(University of Liège)

Prof. Dr. Türkan Bayer ALTIN

Envıronmental And Clımatıc Changes In The Bor Plaın From Pleıstocene To Holocene

2014

2015

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAVRAN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Bolkar Dağları’nın Alpin Florasının tespiti ve Endemik Bitkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Haritalanması

2015

2017

TUBİTAK 1001

Prof. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL (Ardahan Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Şile Batısındaki (İstanbul) Fosil Kumullar (Eolinit) ve Çimentolanmış Kokuninaların Kökeni ve Karadeniz'in Geç Kuvaterner Su Seviyesi Değişimleri Açısından İncelenmesi

2014

2016

TUBİTAK 1001

Prof. Dr. Vedat Çalışkan

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Türkiye'de Panayırlar: Geleneksel Bir Ticaret Sisteminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Mekansal Analizi

2013

2015

TUBİTAK 3001

Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞENER

Batı Ve Orta Toroslarda Dolinlerin Dağılışı Fiziksel Özellikleri Ve Karstik Ayrışma Hızının Belirlenmesi.

Proje No:115Y580

2016

2018

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

BAP

Doktora Tez Projesi

Prof. Dr. Mehmet ŞENER

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞENER

Kapadokya Jeotermal Provensinin Jeotermal Kaynak Potansiyeli

2013

2015

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

 

Prof. Dr. Mehmet ŞENER

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞENER

Niğde Yöresi Volkanik Alanının İzotop Jeokimyası ile Hidrotermal Alterasyon İlişkisi

2012

2015

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

BAP

Yüksek Lisans Tez Projesi

Prof. Dr. Mehmet ŞENER

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞENER

Niğde ve Yakın Civarındaki Jeotermal Alanların Jeolojik Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

2009

2011

TÜBİTAK

Doç Dr Burcu ERCIYAS

(ODTÜ)

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

KOMANA Arkeolojik Arastırma Projesi

2009

2013

TÜBİTAK

Prof Dr Vedat TOPRAK

(ODTÜ)

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

Damsa ve Soganlı Drenaj Havzaları Orta Anadolu Morfolojik Analizi

2006

2008


Bölümümüz Öğretim Elemanları Tarafından Yürütülen Projeler için ayrıca bakınız
Son Güncelleme Tarihi:09.08.2020