Eğitim Amaçları

Bölümün Eğitim Amaçları


Programın temel amacı; fiziki ortamda işleyen doğal süreçler ile insanın sosyal ve ekonomik etkinliklerinin zamana ve mekâna bağlı ilişkilerini, özelliklerini ve değişimlerini ortaya koyarak; İnsan-çevre arasındaki etki ve etkileşimi doğanın hassas dengelerini koruyarak yüksek yaşam şartlarını sağlayan koşulların ortaya çıkarılmasına hizmet eden eğitim ve öğretim imkânlarını sunmaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kültür dediğimiz zaman, bir insan cemiyetinin devlet hayatında, iktisat hayatında, yapabilecekleri şeylerin muhassalasını kastediyoruz ki, medeniyet de bundan başka bir şey değildir” şeklindeki sözlerine uygun olarak; Coğrafya bölümü öğrencilerini, dünyanın ve Türkiye'nin fiziki, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik özelliklerini anlayabilen ve bu konulara ilişkin sorgulayıcı ve yapılandırmacı bir yaklaşımla bilimsel bilgi ve araştırma yöntemleriyle donatmak en önemli ilkedir.

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020