Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI                                                                                                 

PÇ1. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarını ve çağdaş dünyadaki evrensel değerleri tanır, bireysel, sanatsal ve mesleki değerlere sahip olur ve bu değerler doğrultusunda hareket eder.    

PÇ2. Sanat alanı ile ilgili özellikle resim alanında kavram ve terimler bilgisine sahiptir.

PÇ3. Sanat tarihi, estetik, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefe ile sanat arasındaki ilişkileri anlayabilmek için bu alanlara ait genel bilgilere sahiptir.          

PÇ4. Sanat ve tasarım konusunda gerekli malzeme bilgisi ve teknik donanıma sahiptir, bu bilgiyi uygulayabilir.             

PÇ5. Yaratıcı düşüncenin oluşumunda görme, algılama, farkına varma, ifade edebilme ve bu farklılıkları yeni bir kurgu ve düşünce için bir araya getirebilme gücüne sahiptir.

PÇ6. Kalıpların dışına çıkabilen, yeni, özgün sanat yapıtları üretebilir.               

PÇ7. Bir işin ortaya çıkarılmasından sunumuna kadarki süreci planlayabilir.     

PÇ8. Yaşadığı çağın iletişim ve teknik olanaklarından yararlanabilir.  

PÇ9. Fikirlerini sözel olarak ifade edebilen bireyler olabilme yetisi kazanır ve kendi çalışmalarını tartışarak kritik edebilir.

PÇ10. Yaşadığı çevrenin olanaklarını keşfederek, değerlendirebilir, eleştirebilir, kendi sanatsal duyarlılığı ve estetik kaygıları dahilinde yeniden dizayn edebilecek düşünceyi taşır.

PÇ11. Bireysel ya da grup olarak sanatsal oluşum ve etkinliklere katılabilir.      

PÇ12. Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)

 

Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022