Öğretim Üyemize “TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı” Kapsamında Destek

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Biterge Süt’ün 219Z278 numaralı "İzoaspartat Birikimi, Endoplazmik Retikulum Stresi ve Proteazom İnhibisyonu Arasındaki Çapraz İlişkinin Araştırılması" başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Biterge Süt’ün projesi ile, izoaspartat birikimi ile protein homeostazının önemli regülatörleri olan endoplazmik retikulum stresi ve katlanmamış protein yanıtı arasında çapraz bir ilişki olabileceği hipotezini test ederek; pigmenter retinopati, tip-II diyabet ve çoklu miyelom gibi bir çok hastalığın patogenezinde rol oynayan endoplazmik retikulum stresi mekanizmasının daha iyi anlaşılması hedefleniyor.