Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme, özet ve tam metin bildiriler için şu şekilde olacaktır:

 

  • Gönderilen tüm bildiriler en az iki tane bağımsız ve alanında yetkin hakem tarafından değerlendirilecektir.
  • Konferans bildirileri e-Kitap (ISBN) olarak yayınlanacaktır.
  • 2. ICETEM etkinliğinin resmi dilleri İngilizce ve Türkçe'dir.
  • Konferanstan seçilen makaleler, bazı ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanabilme ihtimali için bu dergilere sunulacaktır. Dergi isimleri yakında duyurulacaktır.

Konferans katılımcıları bu konular hakkında e-posta ile bilgilendirilecektir. Konferans konularıyla ilgilenen tüm uzmanlar, araştırmacılar, çevreciler, politikacılar, kurum temsilcileri -konferans konularıyla ilgili bildiri sunmak üzere- davet edilmektedir. Sözlü veya poster sunum için tercihinizi belirtiniz. Yazarların, 26 Eylül 2022 tarihine kadar Konferans Sekreteryasına e-posta (icetem@ohu.edu.tr) yoluyla bir Word dosyası eki olarak (bkz.Özet Bildiri Şablonu)  özet bildirilerini göndermelerini rica ederiz.

 

Seçilen her makalenin en az bir yazarı, bildiriyi sunmak (poster veya sözlü sunum) için konferansa kaydolmalı ve katılmalıdır.

2. ICETEM etkinliğine katılmak için tam metin bildiri gönderilmesi gerekli değildir.  Tam metin bildiri göndermek isteyenler için tam metin bildiri şablonu LİNKten indirilebilecektir. Son Güncelleme Tarihi:29.10.2022