Konu Başlıkları
2. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM) konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır:


 • Akıllı uygulamalar
 • Atık kıymetlendirme
 • Atıksu arıtımı ve yönetimi
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyomühendislik ve biyoteknoloji
 • Çevresel kirleticilerin izlenmesi ve analizi
 • Döngüsel ekonomi
 • Endüstriyel kirlilik ve kontrolü
 • GIS ve uzaktan algılama
 • Hava kalitesi ve modellemesi
 • Havza yönetimi
 • Hidrojen ve yakıt hücresi teknolojileri
 • İklim değişikliği
 • İleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal prosesler
 • Katı ve tehlikeli atık yönetimi
 • Membran teknolojileri
 • Mühendislik disiplinlerinde teknolojik uygulamalar
 • Mühendislik hukuku, politikası ve ekonomisi
 • Nanomalzemeler
 • Sıfır atık
 • Su kirliliği ve kontrolü
 • Sürdürülebilir doğal kaynaklar ve yönetimi
 • Sürdürülebilir ulaşım
 • Temiz ve sürdürülebilir üretim
 • Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları
 • Toprak kirliliği ve iyileştirme teknolojileri
 • Yapı teknolojileri ve yönetimi
 • Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik
 • Yeni nesil malzemeler
 • Yeni nesil teknolojiler
 • Yer ve doğa bilimleri
 • Yeşil mutabakat
 • 4R (atık azaltma, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve iyileştirme)
Son Güncelleme Tarihi:01.06.2022