İktisat Bölümü Aktif Danışmanlık Gün ve Saatleri

İktisat Bölümü aktif danışmanlık gün ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Danışman Adı ve Soyadı                      Danışmanlık Günü                          Danışmanlık Saati           
Prof. Dr. Fatih YÜCEL             Salı            09.00-11.00
Prof. Dr. Erdinç TUTAR Pazartesi            13.00-15.00
Doç. Dr. Zübeyir TURAN Pazartesi            13.30-15.30
Doç. Dr. Okyay UÇANSalı10.00-12.00
Yrd. Doç. Dr. Filiz TUTARPazartesi11.30-13.30
Yrd. Doç. Dr. Burcu BERKESalı16.15-18.15
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLUCuma13.30-15.30 
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SARIÖZ GÖKTEN

Çarşamba

Perşembe

11.40-12.40
13.30-14.30

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRALPerşembe10.00-12.00
Yrd. Doç. Dr. Fındık Özlem ALPERPazartesi13.30-15.30
 rd. Doç. Dr. Ragıp YILMAZÇarşamba14.00-16.00
Öğr. Gör. Meral KOCABAYÇarşamba15.00-17.00