Hedefleri

 1. Türkiye'de ekonomi bölümleri arasında saygın bir yer edinmek 
 2. Mesleki sınavlarda başarı sıralamasını arttırmak 
 3. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını arttırmak 
 4. Öğretim üyesi sayısını arttırmak 
 5. Orta vadede doktora programının açılması için çalışmak 
 6. Analiz ve sentez yeteneği 
 7. Yorum getirebilme ve sorunlara çözüm üretebilme yeteneği 
 8. Yenilikçi ve orijinal bilgiler üretebilme yeteneği 
 9. Doğru iletişim ve etkileşim kurma yeteneği 
 10. Paydaşlarla kalıcı ilişkiler kurabilme yeteneği 
 11. Bilimsel yazım kurallarını öğretebilme
 12. Sorumluluk ve görev bilincini geliştirebilme
 13. Yönetim ve denetim konusunda uzmanlık
 14. Yaratıcı, yenilikçi, üretken, etkili iletişim kurabilen, lider nitelikli ve vizyon sahibi yöneticiler yetiştirme

Son Güncelleme Tarihi:24.07.2020