Beceri ve Yetkinlikler


  1. İktisadi sorunlara yönelik analiz, yorumlama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması  
  2. İktisadi çevreyle sağlıklı ilişkiler kurabilmeli  
  3. Çalışacakları sektördeki kaynakları etkin kullanmaya yönelik iktisadi öneriler yapabilmeli 
  4. Yaşadığı bölge ve çevreye yönelik kalkınma projeleri hazırlayabilme  
  5. AB uyum süreci programlarında çalışabilme uygulayabilme becerisi, yatırım kararı verme yeteneği 
  1. Mesleğe ilişkin temel bilgi 
  2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi 
  3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
  4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği 
  5. Çözüm yollarını uygulama becerisi 

Son Güncelleme Tarihi:23.07.2020