STAJ SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME


STAJ SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz öğrencilerinin zorunlu stajlarını, İŞYERİ STAJI ya da UYGULAMA ÖDEVİ şeklinde yapmaları uygun görülmüştür.

 

İŞYERİ STAJI

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere işyeri staj süresinin 20 iş günü olarak kabulüne karar verilmiştir.

 

Yapılacak İşlemler:

 

 1. İşyerinde staj yapacak öğrencilerin 06-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında (staja başlama tarihinden en az 10 gün önce) OGRİS’te İstek Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ya da ifstaj@ohu.edu.tr e-posta adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. İşyeri stajı için belirlenen tarihler arasında başvuru yapmak öğrencinin sorumluğundadır.
 2. Başvurunun İYS üzerinden yapılması halinde öğrencilerin, Staj Başvuru Dilekçesi ile Staj Başvuru Formu’nu aşağıdaki linkten indirip çıktı almaları ve ilgili bölümleri doldurduktan sonra staj yapacakları kurum/kuruluşa onaylatmaları gerekmektedir. Kurum/kuruluşun talebi halinde e-imzalı iş kazası sigortası prim ödemesine dair belge aşağıdaki linkten indirilebilir. Öğrenciler, dilekçe ile işyeri onaylı formu taratarak İYS üzerinden yükleyeceklerdir. İşyeri, Bölüm Başkanlığınca uygun görülen öğrencilere İYS üzerinden bilgi verilecektir. Öğrencinin staj yeri onaylanmadan staja başlamaması önemle rica olunur.
 3. Başvurunun e-posta yoluyla yapılması halinde öğrencilerin Staj Başvuru Dilekçesi ile Staj Başvuru Formu’nu aşağıdaki linkten indirip çıktı almaları ve ilgili bölümleri doldurduktan sonra staj yapacakları kurum/kuruluşa onaylatmaları gerekmektedir. Kurum/kuruluşun talebi halinde e-imzalı iş kazası sigortası prim ödemesine dair belge aşağıdaki linkten indirilebilir. Öğrenciler dilekçe ile işyeri onaylı formu taratarak ifstaj@ohu.edu.tr adresine mail atacaklardır. İşyeri, Bölüm Başkanlığınca uygun görülen öğrencilere e-posta ile bilgi verilecektir. Öğrencinin staj yeri onaylanmadan staja başlamaması önemle rica olunur.
 4. Staj Defteri Teslimi: Öğrenciler Staj Defterini dijital olarak aşağıdaki linkten indirip çıktı alarak dolduracaklar ve en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar taranmış ve birleştirilmiş tek dosya halinde dijital ortamda (ifstaj@ohu.edu.tr adresine) ya da spiral ciltli ve basılı olarak Fakültemiz Öğrenci İşlerine posta/kargo yoluyla ulaştıracaklardır.
 5. Stajın bitiminde çıktısı alınıp staj yapılan birim yöneticisi tarafından doldurulmuş olan Kurum Değerlendirme Formu’nun da taranarak dijital ortamda (ifstaj@ohu.edu.tr adresine) ya da posta/kargo yoluyla Öğrenci İşlerine gönderilmesi gerekmektedir.
 6. İşyeri stajı sırasında ekteki Puantaj Cetveli’nin aylık olarak doldurulması ve Öğrenci İşlerine iletilmesi gerekmektedir.
 7. İmkanı bulunan öğrenciler Staj Yönergesi’ne uygun şekilde Fakültemiz Öğrenci İşlerine şahsen de başvuru yapabileceklerdir.

 

İlgili Belgeler:

 1. Staj Başvuru Dilekçesi
 2. Staj Başvuru Formu
 3. İş Kazası Sigortası Prim Ödemesine Dair Belge
 4. Staj Defteri
 5. Kurum Değerlendirme Formu
 6. Puantaj Cetveli

 

 

UYGULAMA ÖDEVİ

 

İşyeri stajı yapma imkanı bulunmayan öğrencilerin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere Uygulama Ödevi yapmaları uygun görülmüştür.

 

Yapılacak İşlemler:

 

 1. Belirlenen tarihler arasında (06-24 Temmuz 2020) İYS üzerinden, e-posta yoluyla ya da şahsen staj başvurusu yapmayan öğrenciler, uygulama ödevini tercih etmiş kabul edileceklerdir.
 2. Uygulama ödevi için öğrenciler reklam ajansı, halkla ilişkiler ajansı ya da bir kurum/kuruluşun halkla ilişkiler birimi ile sınırlı olmak üzere alana özgü bir birimin yöneticisi ile derinlemesine görüşme yaparak görüşme süreci ve sonuçlarını rapor olarak sunacaklardır.
 3. Görüşme sırasında sorulması zorunlu sorular (öğrencinin görüşme soruları ektekiler ile sınırlı olmak zorunda değildir) Staj Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Staj Raporu ile görüşme soruları aşağıdaki linkten indirilebilir.
 4. Staj Raporunun 2. sayfasındaki tablolar doldurularak görüşülen kurumdan ıslak imzalı onay alınmalı ve rapor ile birlikte ya da ayrı olarak dijital veya basılı şekilde Öğrenci İşlerine ulaştırılmalıdır. Staj Raporu fotoğraflar ile görsel açıdan desteklenebilir.
 5. Öğrencilerin, Staj Raporu şeklindeki Uygulama Ödevini en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar dijital ortamda (ifstaj@ohu.edu.tr adresine) ya da basılı olarak Fakültemiz Öğrenci İşlerine posta/kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.  

 

İlgili Belgeler:

 1. Staj Raporu ve Görüşme Soruları
        İletişim için: 0388 225 45 72