Dekan Mesajı


Fakültemizin temel amacı, iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği ve dönüşüme uğradığı günümüzde  söz konusu iletişim teknolojilerinin sunduğu pek çok iletişim aracını aynı anda kullanma becerisine sahip, meslek ilkelerine ve evrensel değerlere bağlı, entelektüel ve pratik bilgi ile donanmış, üretken olduğu kadar çalışma disiplinine sahip, kendine ve topluma saygı duyan, eleştirel düşünebilen, bağımsız ve tarafsız davranabilen ve çalışmalarını kamusal bir görev bilinci ile yürütebilen nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

2011 yılında kurulan fakültemizde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Temel eğitim öğretim amacımız doğrultusunda ve bilimsel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olan fakültemizin tüm programları iletişim alanının gelişen ve değişen doğasına uygun olarak sürekli güncellenmekte ve çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmektedir.

Öğrenci merkezli yönetim ve eğitim anlayışı ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bununla birlikte Farabi, Mevlana, Erasmus gibi değişim programları ile öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmını yurt içi ya da yurt dışında farklı yükseköğrenim kurumlarında geçirmelerini ve böylece hem ülkemizi hem de dünyayı daha iyi tanımalarını teşvik etmekteyiz.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek; analitik düşünebilen, sorgulayan, teorik ve pratik bilgi birikimine sahip, vizyon sahibi, kalifiye iletişim uzmanları yetiştirmek için sürekli ilerleme ve değişim anlayışı ile, iç ve dış paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz.

Son Güncelleme Tarihi:03.11.2023