Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu                                     
1 Doç. Dr. Perihan ŞEKER(Başkan)
2 Doç. Dr. Elif ŞEŞEN (Üye)
3Doç. Dr. Nesrin CANPOLAT  (Üye)
4 Doç. Dr.  Duygu ÜNALAN  (Üye)
5Doç. Dr. Simge Deniz DEMİREL (Üye)
6Dr. Öğr. Üyesi Yavuz AKYILDIZ (Üye)  
7Dr. Öğr. Üyesi Fatih Diren (Üye) 
8  Arş. Gör. Serhat Madsar (Üye)
9 Fakülte Sek. Gültülü ERGİN
10 Öğrenci Temsilcisi

Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023