Program Çıktıları

1. İletişim ve alt dalı olarak gazetecilik alanıyla ilgili kavram, teori, yöntem ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklar 

2. Alanı ile ilgili uzmanlığına başvurulduğu zaman sorunları çözmede bireysel öneriler üretir ve takım çalışmasına uyumlu çalışır.

3. Gazetecilik alanında haber, bilgi üretimiyle ilgili teknik özellikleri, işlevleri ve yayın aşaması süreçlerini teşhis eder.

4. İletişimin ve gazeteciliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olur ve kültürel, toplumsal ve siyasal bağlamlarıyla değerlendirir.

5. Haber toplama ve yazma tekniklerini uygulayabilir.

6. Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisi kazanır.

7. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanır.

8. Alana yönelik araştırmalarda mesleki etik değerler konusunda sorumluluk sahibi olur.

9. Fikri haklar alanındaki hukuki ve etik düzenlemeleri genel bakış açılarıyla irdeleyip mesleki denetim ve özdenetim kurumları gibi kavramların önemini bilir.

10. Bilimsel bilginin üretim sürecinde yöntem ve teknikleri kullanır

11. Siyaset, toplum ve medya arasındaki iletişimi irdeleyerek, kamuoyu oluşturmada propagandanın etkisini ve seçmen davranışlarını analiz eder

12. Araştırma yöntemlerini uygulayabilir.

13. Öğrendiği yabancı dili etkin bir şekilde kullanır.

14. Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olur.

15. Ekonomi, siyasi, kültürel ve diğer haber türleri ile ilgili bilgi sahibi olur

16. Mesleki anlamda edindiği teorik bilgileri kullanarak, durum analizi yapabilir, sorunları tespit edebilir ve yenilikçi çözüm önerileri getirebilir.  

17.  Yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahiptir.

18. Geleneksel ve yeni medya için gerekli olan teknik araçları ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

19. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

20.  Uzman olduğu alanda sorumluluk ve yetki verildiğinde koordine ve liderlik eder.

21. Gazetecilik alanında kullanacağı bilgiyi sosyal bilimlerin diğer dallarıyla ilişkilendirer
Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020