Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı


Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

İletişim Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı 06 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya AVŞAR’ın başkanlığında yapılan toplantıda uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alınan 2020-2021 Güz Dönemi ile görüş ve öneriler paylaşıldı.

Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Duygu ÜNALAN tarafından alınan Senato kararı ve güz döneminde derslerin işleniş biçimleri hakkında bilgi verildi.

Dekan Yardımcı Doç. Dr. Elif ŞEŞEN tarafından ise güz döneminde 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon için neler yapılabileceği ile ilgili öğretim elemanlarının görüşleri alındı.