Öz Değerlendirme Raporları

Öz Değerlendirme Raporları                                                                                 
1. 2019 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
2. 2020 Yılı Öz Değerlendirme Raporu

3. 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu

4. 2022 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Paydaş Raporları                                                                                                 
1 Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu (2020)
2Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Raporu (2020)
3 Dış Paydaş Toplantısı Raporu (2020)
4 Staj Değerlendirme Raporu (2020)
 Staj Değerlendirme Raporu  (2021)
6Staj Süreci Değerlendirme Raporu (2023)
7Mezun Anketi Değerlendirme Raporu (2023)
8Staj İş Yeri Temsilcisi Raporu (2023)
9 Paydaş Görüşleri Değerlendirme Raporu (2023)

Son Güncelleme Tarihi:23.11.2023