Sürekli İşçi Alımına İlişkin Mülakat Sınavı Sonuç Listesi ve İstenen Belgeler

Üniversitemiz ile Çalışma ve İş Kurumu web sayfasında 13.05.2024-17.05.2024  tarihleri arasında ilan edilen, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi (D) fıkrası kapsamında Üniversitemize alınacak sürekli işçi kadrosunda Engelli Temizlik İşçisi ve Eski Hükümlü Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) alımına ilişkin, 14.06.2024 tarihinde saat 10.00’da, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde, yapılan mülakat sınavı sonuç listesini görmek için tıklayınız.

Mülakat sonucu belirlenen asil adaylar, aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 03.07.2024 Çarsamba günü mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Merkez Yerleşke Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Asil adaylardan zamanında başvuru yapmayan veya atanma şartlarını taşımayanların bulunması durumunda yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi Tıklayınız.

2- Fotoğraf (4 Adet)

3- Son 1 ay içerisinde alınmış Nüfus Kayıt Örneği  (2 Adet)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet - TC Kimlik Nolu)

5- Son 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir)

6- Son 1 ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir)

7- Tam teşekküllü hastaneden Sağlık Kurulu Raporu

8- Eğitim Durumunu Gösteren Belge (En son mezun olduğu okul diplomasının aslı ya da e-devlet üzerinden barkotlu alınabilir.)

9- Aile Durum Bildirgesi (Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacak.) Tıklayınız.

10- Erkek adaylar için son 1 ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden onaylı ve ya e-devlet sistemi üzerinden barkotlu alınabilir.)

11- SGK Kurumundan Yaşlılık, Malullük Aylığı Almadığına Dair Belge.

12- SGK Kurumundan Hizmet Dökümü Belgesi (Varsa) (SGK’dan Onaylı veya E devlet üzerinden barkotlu)

13- İşçi Bilgi Formu (Bilgisayar Üzerinden Kişi Tarafından Doldurulacak.) Tıklayınız.

14- Engelli kadrosuna başvuracak adaylardan engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

15- Eski hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar kadrosuna başvuracak adaylardan durumlarına göre:

  1. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığını sağlık raporu ve komutanlık yazısının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
  2. Eski Hükümlü  belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.