E-İmza Başvuru

Elektronik İmza  (E-imza)

Elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder. Güvenilirliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanır. Elektronik imza sistemi, şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar arasında çalışır. Gönderenin şifreleme işlemi ile alıcının doğrulama işlemi, verinin güvenli bir kaynaktan geldiğini gösterir. Bu iki taraflı işlem elektronik imzayı tamamlar.

Ülkemizde 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23.01.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza;

  • E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
  • E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.
  • E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
  • E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.

E-imza kullanımı

Elektronik imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için internette her türlü resmi işlemin hem zamandan hem kağıt israfından tasarruf edilerek ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlar. Elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, e-posta ve kanun kapsamındaki hukuki işlemlerde kullanılabilir. Elektronik imza ile imzalanmış belgeler dijital ortamda arşivlendiğinden depolama maliyetleri de azalır.

E-imza Başvuru

Üniversitemizde e-imza başvuru sürecine ilişkin akış şeması aşağıdaki akış şemasında  gösterildiği şeklindedir.E-imza sertifikası almak istenilen personele ait bilgileri içeren talebin İdari Mali İşler Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Üniversitemizde İdari Mali İşler Daire Başkanlığınca . Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olan tüm akademisyenler ile İdari görevi olan akademik ve idari personel için e-imza sertifikası alınmaktadır.

Kişilerin TUBİTAK-KAMUSM den alınmış e-imza sertifikası varsa kurum EBYS sisteminde kullanılabilecektir.

 E-İmza Başvuru aşamaları için tıklayın...

                   
                      

Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020