Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Doğal ve kültürel çevreyi tanıma ve algılama yeteneğine sahip olmalı
2. Peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olmalı
3. Estetik görüşe sahip olmalı
4. Tasarımın uygulamaya aktarımı için teknik yeterliliğe sahip olmalı
5. İlgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilmeli
6. Doğadaki zor koşullarda çalışabilme azmi ve isteğine sahip olmalı


Genel Yetkinlikler

1. Mesleğe ilişkin temel bilgi
2. Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği
3. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
4. Teknolojiyi ve teknolojik araçları etkin olarak kullanabilme yeteneği
5. Çözüm yollarını uygulama becerisi
6. Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği
7. Sorumluluk alabilme yeteneği
8. Uluslararası alanda çalışma yeteneği


Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015