GZFT Analizi

Güçlü Yanlar:

Teknolojinin yakından takip edilmesi ve bilgisayar programlarına hakim olunması.
Akademik kadronun ekip çalışmasına yatkın olması.
Öğretim elemanlarının gerektiğinde laboratuvar ve arazi çalışmaları yapabilme imkanları.
İngilizce eğitim verebilecek akademik kadroya sahip olunması.
Öğretim elemanlarının proje hazırlama ve uygulama konusundaki yetenekleri.
Akademik kadronun genç ve dinamik olması.


Zayıf Yanlar

Bölüm tanıtımının yeterince iyi yapılamaması.
Lisans ve yüksek lisans eğitimine başlanmamış olması
Bazı anabilim dallarında öğretim elemanı yetersizliği
Avrupa Birliği ve TUBİTAK destekli ulusal ve uluslararası projelerin eksikliği.


Fırsatlar:

Dünyada ve ülkemizde peyzaj mimarlığının öneminin ve peyzaj mimarına duyulan ihtiyacın artması.
Peyzaj mimarına duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte iş sahasını artması.
Araştırma ve geliştirme faliyetlerine ayrılan payın arttırılması.
Yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelere akademik amaçlı öğretim elemanı ve öğrenci gönderebilme imkanları (ERASMUS, FARABİ).


Tehditler:

Öğretim elemanı atama kriterlerinin ağırlaşması.
Öğretim elemanı eksikliğinden dolayı kapsamlı projelerde ekip çalışması yapılamaması.
Teknik araç ve gereçlerde yaşanan temin zorluğu.


Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015