Eğitim Amaçları


1. Sanatsal yetenek ile mantık çizgisinde düşünme gücüne dayalı tasarım ve planlama becerisinin kazandırılması
2. Doğal ve insan ilişkili süreçler ile bunların yansımaları konusunda geniş bilgiye dayalı entelektüel gelişimin kazandırılması
3. Planlama ve tasarım uygulamalarını ve sonuçlarını anlayabilmek için teknik donanımın artırılması
4. Meslekler arası ortak çalışmalarda peyzaj mimarlarının farklı rollerini anlama ve planlama sürecini yönetme becerisini geliştirilmesi


Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015