Bölüm Kurulu

  GörevKişi  e-ileti Telefon

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ersin AYDIN eaydin@ohu.edu.tr  0 388 225 2338

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih ÇELİKfatihcelik@ohu.edu.tr  0 388 225 2302

Bölüm Başkan Yardımcısı    
  Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Firdevs UYSALfirdevsuysal@ohu.edu.tr0 388 225 2484
  Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN kserduran@ohu.edu.tr   0 388 225 2288
  Mekanik Anabilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Hakan ERDEMherdem@ohu.edu.tr
 0 388 225 2306
  Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi R. Koray KIYILDIrkoray@ohu.edu.tr 0 388 225 2070
  Yapı Anabilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Mustafa SARIDEMİRmsdemir@ohu.edu.tr0 388 225 2348 


Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020