MekanikMekanik Anabilim Dalı

Mekanik, kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Mekanik pek çok mühendislik bilimlerinin temelidir ve tarihsel olarak insanlığın geliştirdiği kesin bilimlerin ilkidir, denilebilir. Bir matematik disiplin olarak yapısal güzelliğinin yanısıra, gerek çeşitli doğa olaylarını açıklamasındaki başarısı, gerekse teknolojinin gelişmesindeki büyük katkısı, dolayısıyla batı dünyasının düşünce sistemi üzerinde büyük etkisi olmuş ve bilimin 20. yüzyıla sistematik gelişiminde başlıca itici güç rolünü oynamıştır.
  

Prof. Dr. Hakan ERDEM

Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Metin Hakan SEVERCAN 

Üye 

Prof. Dr. Ersin AYDIN 

Üye 

  • Tel: 0 388 225 2338 
  • Email: eaydin@ohu.edu.tr

 

Arş. Gör. Yunus Emre KEBELİ

Üye 


Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020