Geoteknik Anabilim Dalı
Geoteknik Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği, geliştirme projelerinden alt yapı projelerine kadar, çok çeşitli alanları kapsamaktadır. İnşaat Mühendisliği medeniyetin alt yapısı olan yapı çevresini planlama ve geliştirme bilim ve sanatıdır. İnşaat mühendisliği; yapı, geoteknik, hidrolik, ulaşım sistemleri, inşaat malzeme çalışmaları, yapı stratejisi, arazi ve ölçümleri ile ilgili tüm konuların analizi, proje tasarımını, araştırmalarını içine almaktadır.

İnşaat Mühendisliği Anabilim dallarından biri olan Geoteknik Mühendisliği; tüm yapıların (binalar, köprüler, barajlar, dayanma yapıları, silolar, yollar vb.), zemin ortam üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgilenmektedir. Herhangi bir yapı inşa edilmeden önce bu etüdün yapılması mutlaka gereklidir. Günümüzde Geoteknik Mühendisliği; Zeminin Mekaniği, Temel Mühendisliği, Çevre Geotekniği ve Geoteknik Deprem Mühendisliği gibi alt dallara ayrılması kabul görmüştür.

Zeminler, dolgu malzemesi ve sızdırmazlık perdelerinin oluşturulmasında olduğu gibi bir inşaat malzemesi olarak olarak da kullanılmaktadır. Yapı altındaki zeminin derinliğine öğrenilmesine zemin incelemesi denilir. Bu etüdü inş. Müh. veya uzman inş.müh. (geoteknik müh.) yapar.


 

Dr. Öğr. Üyesi Firdevs UYSAL

Anabilim Dalı Başkanı  

  

 Doç. Dr. Fatih ÇELİK

 Üye  

  

Dr. Öğr. Üyesi Esra TATLIOĞLU

Üye  


Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020