Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf 1: Andaval (Aktaş) Yazıtı. Niğde (Nahitiya) isminin geçtiği en eski belgelerden birisi.
Üzerinde bir rölyef ve dört satırı gözüken bir yazıt bulunan stel parçasını ilk olarak W. M. Ramsey,
1890 yılında Niğde’nin yaklaşık 9 km. kuzeydoğusundaki Andaval (şimdi Aktaş) köyündeki bir kilisenin zemin döşemesinde gördüğünü bildirmiştir.
Yaklaşık 50 cm. çapında dairesel olarak kesilmiştir.
Yazıtta “Hükümdar Saruwani, Nahitiya kentinin efendisi” olarak bahsi geçen kişinin Tuwana kralı olduğu ve
Warpalawa’dan daha önce hüküm sürdüğü bilinmektedir.
Nahitiya şimdiki Niğde şehrinin Hitit dönemindeki adıdır. Saruwani’nin adı Niğde’de bulunmuş bir kaidede de geçer.
M.Ö. 8.yy.’ın başlarına ait olduğu tahmin edilmektedir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.
Birebir bir kopyası Niğde müzesinde görülebilir..
İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 514-16 ve plt. 291.
Ussishkin D., "On the Date of the Neo-Hittite Relief from Andaval," Anadolu (Anatolia) 11, 1967: 197-201.
Kaynak: https://www.hittitemonuments.com/andaval/index-t.htm
Fotoğraf Kaynağı: http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/yazdir?B5CE4537BE0CA083E60C839717377F61

Fotoğraf 2: Aktaş Yeni Mahalle'de Yer Alan KiliseFotoğraf 3: Kemerhisar Su Kemerleri
Fotoğraf 4: Sungur Ağa Camii
Fotoğraf 5: Askeri Kışla. Bugün mevcut Olmayan Bina Yukarı Kayabaşı Kışla Sokakta yer almakta idi. (Nevzat Topal Arşivi).

Fotoğraf 6: Niğde Hükümet Konağı Açılış Töreni. Bugün mevcut olamayan bina Bugünkü Hükümet Konağının yerinde idi.

Kaynak: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Fotoğraf Albümü, 779-73-0102.

Bugünkü Valilik Konağının bulunduğu yerde olup 1957-1958 senesi içerisinde yıkıldığı belirtilmektedir.

Yıkılan yeni hükümet konağının yerine yeni konağın yapılmasının geciktiği,

hatta 1960 hükümet darbesi ile inşaat çalışmalarının aksadığı dile getirilmektedir.

Yeni konak yapılana kadar ise çalışmaların bugün mevcut olmayan "Sungur Bey İl Halk Kütüphanesi’nde" yürütüldüğü söylenmektedir.

(Naim Topal, 1941 Niğde doğumlu, Eski konağın yıkıldığı sıralarda Niğde Lisesi’nde öğrenci).

Fotoğraf 7: Niğde Şehri (19. Yüzyılın Sonları) Kaynak: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, 90597---0010

Fotoğraf 8: Niğde Manzara. Nevzat Topal Arşivi.

Fotoğraf 9: Niğde Devlet Hastanesi 1938. 1938 Niğde İl Yıllığı, s. 79.Fotoğraf 10: Niğde Manzara (İstasyon Caddesi) Nevzat Topal Arşivi
 
Son Güncelleme Tarihi:20.08.2020