Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nevzat TOPAL Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Huriye ALTUNER Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Tansel TOKMAK Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI Üye

Prof. Dr. Fatih YÜCEL Üye

 
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2020