GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1. Spor Bilimlerinde Model Olma
2. Öğretim Elemanı Niteliği
3. Eğitim Programı Anlayışı ve Yönelimler
4. Ulusal Kurumlarla İlişkiler
5. Öğrenci Seçme Ölçüt ve Yaklaşımı
6. İnternet ve Veri tabanları
7. Öğretim elemanlarımızın genç olması
8. Hızlı gelişen bir üniversitede yer almak
9. Ders sınıflarının ve kapalı spor salonlarının yeterliliği
10. Süreli yayınımız olması (Spor Bilimleri Dergisi)

Zayıf Yanlar

1. Üniversite Yönetiminin araştırmalara verdiği önem ve desteğin yetersizliği
2. Sınırlı öğretim üye ve yardımcı sayısı
3. Açık alan tesisleşmesi
4. Tesis teknik alt yapısı
5. Lisans ve Lisansüstü Eğitim için başvuran öğrenci sayısının ve niteliğinin düşük olması
6. Mezun öğrencilerin istihdamında az kontenjan ayrılması
7. İldeki Spor Kulüplerinin az olması
8. Sporla ilgili birimlerde çalışanların görev tanımlarının yapılmaması


Fırsatlar

1. Sporun farklı disiplinler için çekici olması
2. Kamu oyunda spora karşı yoğun bir ilginin olması
3. Sağlıklı yaşam ve spor bilincinin sürekli gelişiyor olması
4. Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyesinin mevcut olması
5. Spor ve rekreasyon bilincinin toplumda gelişiyor olması
6. Avrupa Birliği ilişkileri ve uyum çalışmaları
7. Doktora açma kapasitesinin var olması
8. Ulusal Spor Kurum ve Kuruluşlarla iyi ilişkiler
9. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırmalara verdiği önem
10. TÜBİTAK'ın araştırma projeleri için harcadığı bütçenin artışı
11. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
12. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite


Tehditler

1. Çok sayıda Spor Yöneticiliği bölümlerinin açılması
2. Spor yöneticiliği atamalarında bölüm mezunlarına öncelik verilmemesi
3. Yükseköğretim yasasındaki değişiklik girişimleri ve Spor Yüksekokulları ile ilgili belirsizlikler
4. Hükümetin bütçe ve kadro dağılımındaki kısıtlamaları
5. Spor yöneticiliği alanında çok sayıda bölüm açılması ve bunun istihdam sorunu yaratması
6. Maaşların düşük olması nedeniyle akademisyen olma talebindeki azalmalar
7. Spor Bilimlerinin Multidisipliner bir alan olduğu gerçeği Enstitülerde dikkate alınmaması

Son Güncelleme Tarihi:29.07.2020