Hedefleri

1. Spor ile ilgili kamuya ait Merkez ve Taşra Teşkilatları hakkında bilgi sahibi olabilmeli
2. Spor ile ilgili Merkez ve Taşra Teşkilatlarında yönetici olabilmeli
3. Spor Müsabaka organizasyonları düzenleyip, organizasyonları gerçekleştirebilmeli
4. Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmeli
5. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmeli
6. Spor bilimleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı (yabancı yayınları) literatürü inceleyebilmeli
7. Bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanabilmeli
8. En az bir yabancı dil konuşabilir, okuduğunu anlayabilir ve metin olarak yazabilmeli
9. Spor bilimleri alanında yurt içi ve yurt dışında akademik birimlerde görev alabilmeli
10. Ülkemizdeki spor bilimleri araştırma potansiyelini uluslar arası platforma taşıyabilmeli
11. Spor bilimleri alanında ulusal ve uluslararası projeler üretebilmeli
12. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmeli
13. Spor kulüplerine yönetici yetiştirebilmeli


Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020