Program Çıktıları

PÇ.1. Spor yönetimi ile ilgili bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilmektir

PÇ.2. Türkiye Cumhuriyeti temel dinamiklerini bilen çağdaş Spor Yöneticileri yetiştirmek

PÇ.3. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazandırmak

PÇ.4 Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi kazandırmak

PÇ.5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazandırmak

PÇ.6. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak

PÇ.7. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisine sahip olmak

PÇ.8. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020