Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Öğrenciye doğalgaz ve tesisatı ile ilgili mevzuat ve teknik bilgilerin verilmesi.

2. Verilen teorik bilgilerin uygulamasını yaparak bilginin kalıcılığını sağlamak.

3. Mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut bilgileri güncellemek.

Genel Yetkinlikler

1. Sektörün beklentilerini karşılayabilecek mesleki bilginin kazandırılması.

2. Mevzuata ve gerekli teknik ve teorik bilgiye sahip olma.

3. Çalışmalarda gerekli cihaz ve aletleri kullanabilme yeteneği.
Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015