Bölüm Kurulu

BaşkanDr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YILDIZ 
 oguzhan.yildiz@ohu.edu.tr 0388-211-29-25
Üye Öğr. Gör. Ata AĞIR ata.agir@ohu.edu.tr
0388-211-29-25
ÜyeÖğr. Gör. Fatma ÖZKANftmzkn33@ohu.edu.tr 0388-211-29-42


Son Güncelleme Tarihi:28.07.2020